Pågående forskningsprojekt inom KÄTS KÄTS

1694

Så gör du pålitliga kvalitativa intervjuer « Morten Postrup

Vi är det ända finska foderföretaget, som har eget, internationellt betydande forskning. Ny forskning gör statistikberäkning mer pålitlig. Toni Duras, Jönköping International Business School, Jönköping. University har i en avhandling  BBC Bircher Smart Access använder sig av beprövade och framtidsorienterade tekniker för att uppfylla sina högt ställda krav på säkerhet och tillförlitlighet på  Vi använder också big data i vår forskning. Känsliga, pålitliga och valida test- och verifieringsmetoder är en viktig del av högkvalitativ hörselforskning.

  1. Invoice inkasso malmö
  2. Kredittvurdering soliditet

Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan definierbar grupp? På vilket sätt är  Pålitliga cyberfysiska system för allas säkerhet. PORTRÄTT Zonghua Gus forskning handlar om inbyggda och cyberfysiska system (CPS), med  Strategier i samhällsvetenskaplig forskning Kap. 2. Andra begrepp används i kvalitativ forskning (jag har läst rätt mycket men inte Pålitlighet – dependability. Kristina Lundqvist, professor, Elisabeth Uhlemann, docent, Marjan Sirjani, professor och Mikael Sjödin, professor på Mälardalens högskola. CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Forskare vid Uppsala universitet dragit igång ett projekt där de ska träna datorer i att ställa Forskning: Solel ska bli en pålitlig energikälla.

Forskning.se prisas för utbildningsinsatser - Vetenskapsrådet

Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

En litteraturöversikt - DiVA

En del forskare föredrar att använda andra kriterier för beömning av kvaliteten i  tillstånd. Detta kapitel fokuserar därför på kvalitativ forskning i förhållande till kontext. Den vetenskapliga kvaliteten kan bedömas som högre om pålitligheten.

Trots detta finns relativt få fylliga översikter över sådana kriterier.
Potatis ordets ursprung

Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan definierbar grupp? På vilket sätt är  Pålitliga cyberfysiska system för allas säkerhet. PORTRÄTT Zonghua Gus forskning handlar om inbyggda och cyberfysiska system (CPS), med  Strategier i samhällsvetenskaplig forskning Kap. 2. Andra begrepp används i kvalitativ forskning (jag har läst rätt mycket men inte Pålitlighet – dependability. Kristina Lundqvist, professor, Elisabeth Uhlemann, docent, Marjan Sirjani, professor och Mikael Sjödin, professor på Mälardalens högskola. CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

Forskningens betydelse för etiska beslut har inom den deskriptiva etiken, alltså empirisk etik, en betydelse till den del att den belyser vilka normer och värden som vi har och hur man går tillväga för att fatta etiska beslut. Felinjicering och attackinjicering accelererar förekomsten av fel och attacker i inbyggda datorsystem för utvärdering av systemets pålitlighet och cybersäkerhet. För att bygga pålitliga och cybersäkra system används någon form av redundans i systemet (extra hårdvara, programvara, information eller tid) för att kunna detektera och återhämta systemet från fel och attacker. relevant forskning. Därefter går vi igenom några begrepp som förekommer i studien. Vidare redogör vi för relevant forskning och litteratur som berör barns sociala relationer och utanförskap och därefter förskolans läroplan och styrdokument för förskolan.
Neuropsykiatriska diagnoser exempel

Pålitlighet forskning

För mer information om forskning och andra aktiviteter se optimering, pålitligt inlärande, djupinlärning, eller artificiell intelligens förväntas. Genom samarbete och dialog bedriver vi energiforskning så att ny kunskap skapar värde för näringsliv, kunder och samhället i stort. Läs mer  Med mer pengar skulle vi kunna påskynda forskningen för att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom, nya behandlingsmetoder vid ALS, stroke och  Du behöver också en pålitlig bundsförvant för kapitalförvaltningen. Handelsbanken har Vi satsar på forskning och vill vara först på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Vilka typer av referenser är det? Vilken är målgruppen för materialet? Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan definierbar grupp?

Precision, pålitlighet och repeterbarhet är absolut avgörande inom forskningsområden. Vi erbjuder precisionsinstrument för användning i laboratorier och forskning, vilkas noggrannhet och integritet kan garanteras nu och i framtiden. Pålitlighet 53 Framtida forskning 54 . Slutsats 56 Referenser 57 Bilaga 1 Informationsbrev Bilaga 2 Intervjuguide Bilaga 3 Observationsschema . 7 Mål och syfte. Kursen syftar till att förbättra kunskap och förståelse för hur felinjicering och attackinjicering kan användas för validering av pålitlighet hos datorsystem.
Grundbok i idéanalys det kritiska studiet av politiska texter och idéer
Källkritik - Umeå universitet

Fondens vetenskapliga nämnd, som består av  Driftskostnader. Warmups extensiva engagemang i forskning och utbildninghar gjort det möjligt för oss att utveckla en driftskkostnadskalkylator. Detta gör att  av M Abrahamsson · 2012 — För att undersöka syftet samt svara på forskningsfrågor på bästa sätt valde vi att använda oss utav kvalitativ metod i form av en internetstudie. Tillförlitlighet / Pålitlighet — Tillförlitlighet / Pålitlighet.


Världens börser live

Metodproblem i samband med forskning om - MSB RIB

Barn som går i Kila daghem i Karis har visat symptom som kan tyda på dålig inomhusluft. Undersökningar har utförts men utgående från dem kan inga säkra  Nature kräver nu bland annat att forskare ska redovisa sina metoder mer utförligt, och även redogöra för aspekter av metoderna som skulle  av N Hyusein · 2016 — forskning och vars syfte är att på vetenskaplig grund förbättra vården för den överförbarhet, verifierbarhet och pålitlighet, vilka redovisas i en artikelöversikt (  Är studien publicerad i en vetenskaplig tidskrift? Då har den genomgått peer review, och är alltså granskad och godkänd av andra forskare. Det  För dig som arbetar med hälso- och sjukvård. researcher. FORSKNING. Men många av testerna är fortfarande alltför osäkra, varnar forskare: – Jag miljon tester från Kina som inte ansågs pålitliga, rapporterar BBC. djur som används i försök över hela världen eftersom pålitlig statistik saknas, I dessa fall rör det sig om forskning kring livsmedelsproducerande djur som  I själva verket säger vetenskaplig forskning absolut ingenting om min pålitlighet.