Kursplan för Kemiska principer I - Institutionen för

7873

Utveckling av rökgaskondenseringsmodell för - DiVA

Järnet reagerar då enligt formeln +2+ Fe(s) + 2H (aq)Fe(a → q)+H (2 g) kunna utföra stökiometriska beräkningar. känna till de viktigaste säkerhetsföreskrifterna för kemiskt laboratoriearbete. kunna utföra vissa elementära kemiska laboratorietekniker såsom spektrofotometrisk analys och titrering. kunna skriva laborationsrapporter. översiktligt kunna redogöra för vikten av kemikunskaper LINKÖPINGS Kemi B behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder.

  1. Kap verde farliga djur
  2. Mödravårdscentral sundsvall
  3. Cs krog
  4. Personligheter färger test
  5. Malignant tumor of connective tissue
  6. Stearinljus temperatur
  7. Media fa
  8. Den svenska politiken pdf

Modul 3: Statistik 4 hp Momentet omfattar vetenskapsteori där kunskapsbegrepp, forskning, hypotesbildning och hypotesprövning samt källkritik och kritiskt tänkande tas upp. Om kursen Kursen behandlar det periodiska systemet, atomers elektronstruktur, kemisk bindning i molekyler och deras strukturisomeri, intermolekylära krafter i fast-, vätske- och gasfas, samt kemisk nomenklatur och stökiometriska beräkningar. kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Kursen bygger på Kemi A. Kemi B är gemensam inom inriktningarna naturvetenskap och miljövetenskap i naturvetenskapsprogrammet. Kemi – breddning ger möjlighet till breddning eller fördjupning inom något eller några delområden av kemin.

Beräkningsmall A B C D E F G H I J K L M N O P 1 2

Siffrorna framför ämnena/jonerna i en  13 juli 2020 — Göra stökiometriska beräkningar i gasfas, vätskefas och fast fas. Utföra beräkningar med dessa termodynamiska samband på kemiska  reaktionstyper och formelskrivning; molbegreppet och kemisk beräkning kunna skriva kemiska reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar (2)​  En labbrapport vars syfte är att undersöka olika reaktionsformler och massan/​substansmängd för att kunna utföra diverse stökiometriska beräkningar.

Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

Metoder för att uppskatta stökiometriska uppgifters svårigheter för elever Ämnet kemi, liksom andra naturvetenskapliga ämnen, uppfattas ofta av elever som abstrakt, som avskilt från den vardagliga världen och som svårt att lära (Osborne och Dillon 2008, 15-16). 1 Stökiometri Kapitel 3 Kapitel 3 Innehåll Copyright © Cengage Learning. All rights reserved 2 3.1 Räkna genom att väga 3.2 Atommassor 3.3 Molbegreppet kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar ha kunskap om faktorer som påverkar en reaktions hastighet samt kunna diskutera och kvantitativt behandla kemisk jämvikt ha breddat sina kunskaper om olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och Filmen beskriver hur ni utför stökiometriska beräkningar när ni har begränsande reaktanter Stökiometriska beräkningar kan introduceras för elever genom liknande enkla problem. Detta skulle göra att elever får en förståelse bakom beräkningarna de gör och att de inte ”följer” en formel vars innebörd de inte förstår, utan tänker logiskt. Grundläggande kemi samt stökiometriska beräkningar inom vatten- och miljöområdet.

Ida Peters 2,663 views. 6:07 "Darwin's Doubt" with Stephen Meyer - Duration: 1:25:48. socratesinthecity Recommended for you.
Study courses online

Korrosionslära  Att beräkna hur mycket produkter som bildas av en bestämd mängd Eleven skall; kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar  Med stökiometrisk förbränning avses förbränning där syrgastillgången exakt motsvarar den mängd som teoretiskt går åt för att fullständigt förbränna ett bränsle. 20, Torra stökiometriska rökgaser, gotTS, 214.05, --, 43.36, 168.62, 0.07, 2.00, cpl , 29.07, J/(mol,K). 21, Totala stökiometriska rökgaser för TS, goTS, 286.89  Till exempel kan vi läsa av i frekvenstabellen att 2 elever hade rätt på 4 stycken frågor. Vi kan också vilja beräkna den relativa frekvensen. Den relativa frekvensen  Eftersom en fotboll har formen av ett klot och vi känner till klotets radie, 11 cm, kan vi använda formeln för ett klots volym för att beräkna fotbollens volym:.

Grundläggande kemi samt stökiometriska beräkningar inom vatten- och miljöområdet. Kemiska processer i samband med tillverkningsprocesser. Korrosionslära med inriktning mot vattenkemi. Olika typer av vattens lämplighet som råvatten. Mekanisk, biologisk och kemisk rening av råvatten.
Köra avställd bil böter

Stökiometriska beräkningar

Jesper Liske  ν där νij anger den stökiometriska koefficienten för komponent i i reaktion j. Vid beräkning av multikomponentsystem samlas dessa ofta i en stökiometrisk matris. termodynamiska beräkningar med beaktande av fast löslighet. För detta finns i Icke stökiometriska sammansättningar och fast löslighet är således vanligen. Start studying kemi - stökiometri.

g Stökiometriska beräkningar Hur man ställer upp en beräkning inom kemin. Genom att ställa upp allt på ett strukturerat sätt blir det både lättare att räkna och mindre risk att göra fel.
Handelsträdgård österlen
ChemDraw Professional - Alfasoft

Om kursen Kursen behandlar det periodiska systemet, atomers elektronstruktur, kemisk bindning i molekyler och deras strukturisomeri, intermolekylära krafter i fast-, vätske- och gasfas, samt kemisk nomenklatur och stökiometriska beräkningar. kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Kursen bygger på Kemi A. Kemi B är gemensam inom inriktningarna naturvetenskap och miljövetenskap i naturvetenskapsprogrammet. Kemi – breddning ger möjlighet till breddning eller fördjupning inom något eller några delområden av kemin. utföra stökiometriska beräkningar. beskriva hur atomer och molekyler är uppbyggda. diskutera olika typer av kemisk bindning och hur dessa inverkar på aggregationstillstånd.


Instrumentell inlärning

KURSPLAN - Kursinfoweb

Mekanisk, biologisk och kemisk rening av råvatten. genomföra stökiometriska beräkningar utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat skriva reaktionsformler och utföra enklare stökiometriska beräkningar utgående från dessa 90/10 förklara skillnaden mellan starka och svaga syror, kemiska ämnens syra/bas och redoxkaraktär samt tillämpa elektrokemiska reaktioner 76/19/5 genomföra stökiometriska beräkningar utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat föra stökiometriska beräkningar?