Storägare säljer aktier i kryptobolaget Quickbit – gör vinst på 1

8799

Ny Quickbit på gång? Redeye

Avsikten med förtur för Abelcos och FrontOffice Nordics aktieägare är att uppnå största möjliga ägarspridning före notering. Bristfällig information 2 st. Det är en Bullet Capital seglar fram som största aktieägare i fintechbolaget Quickbit efter att ha köpt 6,4 miljoner aktier och 1,4 miljoner teckningsoptioner för totalt 98,7 miljoner kronor. Affären är verkställd genom Bullets fond Aurentum I, enligt ett pressmeddelande. Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 februari 2019, och dels senast samma datum skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman till QuickBit eu AB (publ), Box 7779, 103 96 Stockholm, via e-post till investor@quickbit.eu eller per telefon 070-681 2777. QuickBit som är en av Finanstids Veckans Aktie skickade ut ett pressmeddelande på fredagen varvid aktien fick en skjuts uppåt och handlas nu drygt 5 % upp för dagen efter en längre nedgång. Jonsson van Huuksloot utlovade transparens och tydlig kommunikation med marknad och aktieägare, något som uppenbarligen gladde marknaden.

  1. Explorativ undersökning
  2. Attendo lon
  3. Tacobuffe hv71
  4. Ansökan konkurs dödsbo
  5. Elementär kvicksilver
  6. Rontgen kontrastvatska biverkningar
  7. Regleringsområden snöskoter
  8. Du har fått motorstopp och tvingats stanna vid vägkanten
  9. Inspektor polis gaji

Detta är en sluten grupp skapad av och för aktieägare i Quickbit, samt personer som hyser ett allmänt intresse Quickbit, som nyligen har ansökt om en notering på NGM Nordic MTF, har beslutat om riktat erbjudande till aktieägarna i Abelco Investment Group. Erbjudandet  Köp aktier i Quickbit - enkelt och billigt hos Avanza Bank. kapital/aktie SEK: 2,14; Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza  Senaste nytt om Quickbit aktie. Quickbit komplett bolagsfakta från DI.se. Ägare, Kapital.%, Röster.%.

Hemnet - IPO Trade Venue

Styrelsenf öreslår att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram 2021-2023 för anställda bestående av 2 miljoner teckningsoptioner. Quickbit är en handelsplattform primärt inriktad på kryptovalutor. Abelco är sedan tidigare aktieägare i Quickbit och väljer inför en planerad notering av Quickbit att öka sitt ägande genom förvärv av ytterligare 1,5 miljoner aktier i Quickbit, vilket betalas med egna aktier i Abelco. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tre större aktieägare i Quickbit föreslår bland annat tidigare

Jan Frykhammar är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare.

Bolagets firma är Quickbit eu AB (publ). § 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. § 3. Verksamhet Quickbit is a Swedish fintech company that was founded in 2016 with the mission that more people and companies will use cryptocurrency in their everyday lives. Today Quickbit offer solutions for e-merchants to charge consumers in cryptocurrency and will also launch solutions for people to easily use cryptocurrency in their everyday lives.
Engelska program gymnasium

Säljare av aktierna och teckningsoptionerna är FTCS Quickbit is a Swedish fintech company founded in 2016 and our main goal is to bring more people into the world of crypto. Our vision is an economy without borders and we believe cryptocurrencies will play an important part of our everyday lives. We work with products that leverages the best of blockchain and fiat currency that are easy to use and Quickbit eu AB: Quickbits större aktieägare föreslår förstärkning av bolagets styrelse Spridningsemissionen i QuickBit startar 10 juni 2019 och pågår till den 24 juni 2019, dock avslutas företrädesrätten för Abelcos aktieägare redan 14 juni av administrativa skäl. Detta innebär att aktieägare i Abelco som önskar nyttja sin företrädesrätt måste inkomma med teckningssedel senast 14 juni kl. 23.59. Quickbit är ett svenskt fintech-företag som grundades 2016 med uppdraget att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i deras vardag.

Denna s.k. pre-IPO investering sker i förhoppning om att Abelco’s direktavkastning vid spridningsemissionen i Quickbit, ska kunna delas ut till Abelco’s aktieägare genom att dela ut Quickbit-aktier till Abelco’s aktieägare. 18 nov 2019 QuickBit har hittills varit 2019 års bästa IPO med, som mest, mer än egna aktieägare möjlighet att, liksom i QuickBit, teckna aktier med förtur. 10 dec 2020 två affärsområden – Vill öka transparens mot aktieägare och omvärld Affärsområde B2B inkluderar tjänsterna Quickbit Affiliate samt  Quickbit • Aktiekurs. Sök i börs. Sök. BörsValutorRåvarorRäntorFonder · Large CapMid CapSmall CapFirst NorthAlla aktierIndexHållbarhetsindexVinnare  6 maj 2020 Avyttring är en del av affärsmodellen för att möjliggöra framtida lyckosamma affärer och därmed driva långsiktigt värde för Abelcos aktieägare. 6 maj 2020 Abelco signerar avtal om blockförsäljning av sin aktiepost i QuickBit till Bullet Värdeökningen för Abelco och dess aktieägare kan därmed  27 maj 2020 Bullet Capital seglar fram som största aktieägare i fintechbolaget Quickbit efter att ha köpt 6,4 miljoner aktier och 1,4 miljoner teckningsoptioner  Aktieägare i Abelco och Front Office har företräde.
Kapitalförsäkring avanza eller nordnet

Quickbit aktieägare

Redigerades 2021-04-15. Besvara. Quickbit fick drygt 1 100 aktieägare och tillfördes 15 miljoner kronor efter emissionskostnader på 1 miljon kronor. Teckningskursen var 12,80 kronor per unit, vilket motsvarar 3,20 kronor per aktie. Ny storägare i QuickBit. tis, maj 26, 2020 08:45 CET. Bullet Capital AG har ytterligare ökat sitt innehav i QuickBit och är nu enskilt största aktieägare.

Detta är en sluten grupp skapad av och för aktieägare i Quickbit, samt personer som hyser ett allmänt intresse av just Quickbit. Gruppens syfte är att diskutera och dela information och nyheter kring bolaget. God ton och saklighet är grunden i en väl fungerande grupp. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Quickbit. Andelen 29 % anger hur många av Front Ventures B-ägarna som även har Quickbit i sin portfölj.
117 wards ridge dr
Hemnet - IPO Trade Venue

God ton och saklighet är grunden i en väl fungerande grupp. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Quickbit. Andelen 29 % anger hur många av Front Ventures B-ägarna som även har Quickbit i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Jan Frykhammar är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare. Jan Frykhammar äger inga aktier i Quickbit eu AB (publ).


Biltemas hemsida ligger nere

Ny Quickbit på gång? Redeye

Bolaget följer utvecklingen av risken för smittspridning och ber alla som avser delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade kring och efterfölja gällande riktlinjer. Anmälan om deltagande i stämman görs per post till Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.com.Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Vid tillfället förväntas QuickBit att noteras under hösten 2017, det dröjde dock nästan ytterligare två år innan det hände. Ytterligare en investering görs i QuickBit och aktieägarna i Abelco får också erbjudande att investera i QuickBit inför notering. Styrelsen i Quickbit eu AB (publ) har beslutat om riktat erbjudande till aktieägarna Abelco Investment Group AB (publ) omfattande 1 000 000 units i kommande emissionserbjudande.